با جستجوی کمتر
اطلاعات بیشتری بدست آورید.

دسترسی به پایگاه داده ای از اطلاعات استارتاپ ها، سرمایه گذاران خطرپذیر و فعالین این حوزه در ایران

ورود

با راستا اینسایت

شناسایی فرصت‌ها

با شناسایی روندهای بازار و ردیابی شرکت‌های پیشرو در بخش‌های مختلف، فرصت ها را سریع‌تر کشف کنید.

رصد رقبا

رقبای خود را بهتر بشناسید و آخرین اخبار و اطلاعات آن‌ها را رصد کنید.

ارتباط با فعالین

افراد تاثیرگذار در حوزه‌های مختلف رو شناسایی کنید و با آن‌ها ارتباط برقرار کنید.

در راستا به چه داده هایی دسترسی خواهید داشت؟

+2000
کسب و کار
+100
سرمایه گذار خطرپذیر
+5000
فعال استارتاپی

چه کسانی از داده ها و گزارش های ما استفاده می کنند؟

سازمان فناوری اطلاعات ایران
پارک علم و فناوری
ایرانسل
بورس اوراق بهادار تهران