کافه بازار
کسب‌و‌کار

کافه بازار

مهم‌ترین‌ها

جذب سرمایه‌ها
تعداد جذب سرمایه‌:
4
نام شرکت نوع سرمایه‌گذاری تاریخ مرحله سرمایه‌گذاری مقدار سرمایه‌گذاری درصد سهام وضعیت سایر سرمایه‌گذاران
IIIC IIIC سرمایه‌گذاری ----- مرحله میانی ----- % 15 فعال -----
توسعه تکنولوژی ایران توسعه تکنولوژی ایران سرمایه‌گذاری ----- مرحله اولیه ----- ----- خروج -----
رهنما رهنما سرمایه‌گذاری 1392 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
هزاردستان هزاردستان سرمایه‌گذاری ----- مرحله اولیه ----- ----- فعال -----