صندوق جسورانه پیشگام
شرکت سرمایه‌گذاری

صندوق جسورانه پیشگام

سرمایه‌گذاری
تعداد سرمایه‌گذاری ها:
9
تعداد سرمایه‌گذاری های فعال:
9
نام شرکت نوع سرمایه‌گذاری تاریخ مرحله سرمایه‌گذاری مقدار سرمایه‌گذاری درصد سهام وضعیت سایر سرمایه‌گذاران
موتن رو موتن رو سرمایه‌گذاری شهریور 1400 مرحله میانی 17,300,000,000 تومان ----- فعال -----
باسلام باسلام سرمایه‌گذاری آبان 1400 مرحله میانی 24,000,000,000 تومان ----- فعال -----
یاسان یاسان سرمایه‌گذاری آبان 1400 مرحله میانی 10,000,000,000 تومان ----- فعال -----
کیمیازیم کیمیازیم سرمایه‌گذاری تیر 1401 مرحله میانی 15,000,000,000 تومان ----- فعال -----
نیلگون رنگدانه نیلگون رنگدانه سرمایه‌گذاری تیر 1401 مرحله میانی 12,000,000,000 تومان ----- فعال -----
بهترینو بهترینو سرمایه‌گذاری شهریور 1401 مرحله میانی 8,000,000,000 تومان ----- فعال -----
یوآیدی یوآیدی سرمایه‌گذاری اسفند 1400 مرحله میانی 13,000,000,000 تومان ----- فعال صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین , اسمارت آپ
میاره میاره سرمایه‌گذاری مرداد 1401 مرحله اولیه ----- ----- فعال حرکت اول
همراه مکانیک همراه مکانیک سرمایه‌گذاری مهر 1400 مرحله میانی 50,000,000,000 تومان ----- فعال صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین , حرکت اول , صندوق جسورانه سرو , کران کپیتال