اسنپ
کسب‌و‌کار

اسنپ

مهم‌ترین‌ها

بنیان گذاران
ایاد الکسار
محمود فوز
کارکنان
فهیم اختر
محصول
مدیر ارشد محصول
مینا سهیلی فرد
محصول
لید طراحی محصول
علیرضا یارمحمدی
منابع انسانی
کارشناس استعدادیابی
مسعود طباطبائی
مدیریت
مدیر اجرایی
علی قاسم خانی
منابع انسانی
معاون منابع انسانی