دیجی‌کالا
کسب‌و‌کار

دیجی‌کالا

سرمایه‌گذاری
تعداد سرمایه‌گذاری ها:
17
تعداد سرمایه‌گذاری های فعال:
16
نام شرکت نوع سرمایه‌گذاری تاریخ مرحله سرمایه‌گذاری مقدار سرمایه‌گذاری درصد سهام وضعیت سایر سرمایه‌گذاران
پیندو پیندو سرمایه‌گذاری ----- بذری ----- ----- فعال -----
دیجی‌کالا بیزینس دیجی‌کالا بیزینس سرمایه‌گذاری ----- مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
دیجی کالا مهر دیجی کالا مهر سرمایه‌گذاری ----- بذری ----- ----- فعال -----
دیجی‌فای دیجی‌فای سرمایه‌گذاری ----- بذری ----- ----- فعال -----
اسمارت تک اسمارت تک خرید ----- ----- ----- ----- فعال -----
گنجه گنجه خرید ----- ----- ----- ----- فعال -----
آپتایم آپتایم سرمایه‌گذاری ----- مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
کارخانه محتوا کارخانه محتوا سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----
کمدا کمدا سرمایه‌گذاری 1399 ----- ----- ----- فعال -----
مگنت مگنت سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----
فیدیبو فیدیبو سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----
دیجی استایل دیجی استایل سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----
دیجی کالا جت دیجی کالا جت سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----
دیجی کلود دیجی کلود سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----
دیجی پی دیجی پی سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----
دیجی اکسپرس دیجی اکسپرس سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----
دیجی نکست دیجی نکست سرمایه‌گذاری 1397 ----- ----- ----- ----- -----
جذب سرمایه‌ها
تعداد جذب سرمایه‌:
3
نام شرکت نوع سرمایه‌گذاری تاریخ مرحله سرمایه‌گذاری مقدار سرمایه‌گذاری درصد سهام وضعیت سایر سرمایه‌گذاران
IIIC IIIC سرمایه‌گذاری ----- مرحله میانی ----- % 32 فعال -----
پامگرنت پامگرنت سرمایه‌گذاری 1401 مرحله پایانی 14,000,000 یورو % 2 فعال -----
سرآوا سرآوا سرمایه‌گذاری ----- مرحله اولیه ----- % 25.64 فعال -----