دیجی‌کالا
کسب‌و‌کار

دیجی‌کالا

مهم‌ترین‌ها

بنیان گذاران
سعید محمدی
حمید محمدی
کارکنان
فرناز فرزین پور
بازاریابی
مدیر بازاریابی
مهدی امیرپور
مدیریت
مدیر روابط عمومی
مریم اصولی
بازاریابی
بازاریاب موبایل
امین میرزاپور
فروش
مدیر بازرگانی
محمد مهری
بازاریابی
مدیر طراحی