سرمایه‌گذاری
تعداد سرمایه‌گذاری ها:
35
تعداد سرمایه‌گذاری های فعال:
27
نام شرکت نوع سرمایه‌گذاری تاریخ مرحله سرمایه‌گذاری مقدار سرمایه‌گذاری درصد سهام وضعیت سایر سرمایه‌گذاران
کرفس کرفس سرمایه‌گذاری 1396 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
همراه مکانیک همراه مکانیک سرمایه‌گذاری 1398 مرحله میانی ----- ----- فعال -----
گهواره گهواره سرمایه‌گذاری 1396 بذری ----- ----- فعال -----
ویترین نت ویترین نت سرمایه‌گذاری 1396 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
سلام ساختمان سلام ساختمان سرمایه‌گذاری 1398 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
زبانشناس زبانشناس سرمایه‌گذاری 1398 مرحله اولیه ----- ----- خروج -----
وینداد وینداد سرمایه‌گذاری 1398 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
پاساژ پاساژ سرمایه‌گذاری 1399 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
لوناتو لوناتو سرمایه‌گذاری 1398 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
دکتر ساینا دکتر ساینا سرمایه‌گذاری 1398 مرحله میانی ----- ----- فعال -----
بانیترو بانیترو سرمایه‌گذاری 1399 بذری ----- ----- فعال -----
پرانیکس پرانیکس سرمایه‌گذاری 1399 بذری ----- ----- فعال -----
ابرپزشکی ابرپزشکی سرمایه‌گذاری 1399 بذری ----- ----- خروج -----
اسمارتنیت اسمارتنیت سرمایه‌گذاری 1396 بذری ----- ----- خروج -----
یوتوپین یوتوپین سرمایه‌گذاری 1398 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
دیجی زرگر دیجی زرگر سرمایه‌گذاری 1398 مرحله اولیه ----- ----- خروج -----
دیالوگ دیالوگ سرمایه‌گذاری 1396 بذری ----- ----- غیرفعال -----
موباجیم موباجیم سرمایه‌گذاری 1395 بذری ----- ----- غیرفعال -----
لندو لندو سرمایه‌گذاری 1395 مرحله اولیه ----- ----- خروج -----
کمدا کمدا سرمایه‌گذاری 1397 بذری ----- ----- خروج -----
کارتو کارتو سرمایه‌گذاری 1400 بذری ----- ----- فعال -----
والتا والتا سرمایه‌گذاری 1400 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
لندین لندین سرمایه‌گذاری 1400 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
سلریار سلریار سرمایه‌گذاری 1401 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
ویدی‌وود ویدی‌وود سرمایه‌گذاری 1400 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
کندل بورس کندل بورس سرمایه‌گذاری 1401 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
لینیفای لینیفای سرمایه‌گذاری 1399 بذری ----- ----- فعال -----
یوآیدی یوآیدی سرمایه‌گذاری اسفند 1400 مرحله میانی 13,000,000,000 تومان ----- فعال صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین , صندوق جسورانه پیشگام
ضرب ضرب سرمایه‌گذاری 1400 بذری ----- ----- فعال -----
مهدا مهدا سرمایه‌گذاری 1400 بذری ----- ----- فعال -----
ایران کنتو ایران کنتو سرمایه‌گذاری 1400 بذری ----- ----- فعال -----
لیدالید لیدالید سرمایه‌گذاری 1400 بذری ----- ----- فعال -----
سمف کیدز سمف کیدز سرمایه‌گذاری 1400 بذری ----- ----- فعال -----
بازینگا بازینگا سرمایه‌گذاری 1400 مرحله اولیه ----- ----- فعال -----
بینوست بینوست سرمایه‌گذاری دی 1401 بذری ----- ----- فعال -----
جذب سرمایه‌ها
تعداد جذب سرمایه‌:
2
نام شرکت نوع سرمایه‌گذاری تاریخ مرحله سرمایه‌گذاری مقدار سرمایه‌گذاری درصد سهام وضعیت سایر سرمایه‌گذاران
توسعه تکنولوژی ایران توسعه تکنولوژی ایران سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----
توسعه فناوری‌های نوین توسعه فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری ----- ----- ----- ----- فعال -----