مهم‌ترین‌ها

بنیان گذاران
ایمان عقیلیان
محمدامین پهلوان
رضا باقری
کارکنان
ایمان عقیلیان
مدیریت
هم بنیان گذار
محمدامین پهلوان
مدیریت
هم بنیان گذار
رضا باقری
مدیریت
هم بنیان گذار
مهدیه طباطبایی
منابع انسانی
مدیر منابع انسانی
امیر قربانیان
مالی
معاون سرمایه گذاری